Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı

04 Kasım 2019

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu yönetim kurullarınca faaliyet raporları hazırlanmakta olup; yönetim kurullarının görev dönemleri süresince gerçekleştirdikleri faaliyetlerin bir özeti niteliğindeki yönetim kurulu faaliyet raporları hakkında, meslek kuruluşu üyelerinin yeteri kadar bilgi sahibi olabilmesinin temin edilmesi ve aynı zamanda yönetim kurullarının özdenetimlerini sağlama noktasında da katkı sağlayacağı düşünülen usul ve esasların belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu itibarla, “Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

Tebliğ Taslağı için Tıklayınız.
Genel Gerekçe için Tıklayınız.