Ahi Evran Veli Yılı Kapsamında “Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması” Düzenlenmektedir.

17 Haziran 2021

2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle Ahi Evran'ı ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkârlarımızı rahmetle yâd etmek; bilginin hikmetle, ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesesini dünya milletlerine en doğru şekilde anlatmak, bu kutsal emaneti sonraki nesillere aktarmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde “Gençlerin Objektifinden Ahilik Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir.

Yaş, branş ya da bölüm kısıtlaması bulunmayan yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri’nde öğrenim gören T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilecektir.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri ile iş ve ticaret hayatında dürüstlük, cömertlik, diğerkâmlık, güler yüzlülük, dayanışma, helal kazanç, kaliteli üretim, adil paylaşım gibi Ahilik ilkeleri hakkında farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. Yarışmaya bu ilkeleri konu edinen kurmaca kısa film veya kurmaca kısa animasyon filmler katılım sağlayacaktır.

Söz konusu yarışmaya ilişkin şartnameye ulaşmak için tıklayınız.
 
Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıca yarışmayla ilgili her türlü bilgiye ve yarışma şartnamesi ile başvuru formuna Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne ait aşağıda belirtilen internet adresinden ulaşılabilir:

https://hacibayram.edu.tr/ahilikkisafilm