EĞİTİM SAĞLAYICILARIN DİKKATİNE

02 Ocak 2024

"14/01/2022 tarih ve 31719 sayılı, 07/02/2023 tarih ve 32097 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş Kurum/Kuruluşlar, yönetmeliğin 15. Maddesinin (e) bendine istinaden  her yıl ocak ayında bir önceki yıl içerisinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerinin kapsamı ve içeriği konusunda Bakanlığımıza bir rapor sunmakla yükümlüdürler." hükmü yer almaktadır. 
Bu kapsamda, Kooperatifçilik Eğitimi veren Eğitim Sağlayıcı Kurum/Kuruluşlar aşağıda yer alan örnek rapor metnini doldurarak Bakanlığımıza iletmeleri gerekmektedir. 
Örnek Raporlama Metni için TIKLAYINIZ