Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kollarına yeni NACE kodu eklendi

03 Ekim 2019

13.02.2019 tarihli ve 30685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 3 No.lu Kararı ile; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 63 üncü maddesi gereğince “Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları” yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na göre esnaf ve sanatkâr tanımı dışında kalanlar ile sanayici ve tacir tanımı içinde yer alanların ise esnaf ve sanatkâr sayılmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca bu kararda, Esnaf ve Sanatkâr Meslek Kolları ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen NACE Rev.2 (Altılı Düzey) Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirlenen faaliyet kodlarının eşleştirilmesinin, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağı hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları ile NACE kodları eşleştirme listesi Genel Müdürlüğümüzce belirlenmiş olup, meslek kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda bu listede değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu itibarla, "01.61.03 Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri" ekonomik faaliyet kodu ve tanımı, Esnaf ve Sanatkar Meslek Kollarına dahil edilmiştir.

Söz konusu listeye ulaşmak için tıklayınız.