Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

28 Kasım 2019

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28 Kasım 2019 tarihli ve 30962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Söz konusu Yönetmelik ile İthalat, İhracat ve Gümrükler Genel Müdürleri de doğal üyeler arasına alınmış, bazı bakanlıkların birleşmesi ve bazı kurumların tekrar yapılanması suretiyle kamu kesim grubu üyelikleri tekrar revize edildi. Ayrıca sivil toplum grubu kesimine başkan yardımcıları ve başkan vekili ifadeleri eklendi. Temsilci üyeliklere ekleme yapılması durumunda Bakan tarafından bu değişikliğin yapılması hükme alındı.
 
Öte yandan, yeni düzenlemede müsteşar yardımcılıkları makamlarının kaldırılması nedeniyle Esnaf ve Sanatkârlar Şurası İcra Kurulu Başkanlığı ile diğer görevlerin Sekretaryanın bağlı bulunduğu Bakan Yardımcısı tarafından üstlenilebilmesine yönelik düzenleme yapıldı ve bu kurul ile Divan Kurulu üyelerinin Bakan tarafından belirleneceği açıklığa kavuşturuldu, üyelerin sayısı ve görev süresi net olarak ifade edildi. İlaveten yönetmelik metninde anlam kargaşasına neden olan ifadeler revize edilerek konular açıklığa kavuşturuldu.

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ e ulaşmak için tıklayınız.