KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YETKİSİ ALAN EĞİTİM SAĞLAYICILAR

05 Aralık 2023

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YETKİSİ ALAN EĞİTİM SAĞLAYICILAR 
DUYURU

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrası 14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine eğitim vermek amacıyla, aşağıda unvanları yazılı kurum/kuruluşlara Bakanlığımızca Kooperatifçilik Eğitimi vermek üzere yetkilendirme yapılmıştır.

Kooperatifçilik Eğitimi Sağlayıcısı olabilmek için başvuru ve inceleme süreci devam etmekte olup, yeni yetkilendirmeler yapıldıkça duyurulacaktır.

 • Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği
 • S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 • Sakarya Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası
 • Hatay Esnaf  ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Türkiye Köy Kalkındırma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Ostim Teknik Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği
 • İstanbul Gedik Üniversitesi
 • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 • Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği
 • Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
 • Selçuklu Ziraat Odası
 • Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Odası
 • Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • S.S. Baş-Kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği
 • Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
 • Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Odası
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
 • İstanbul Topkapı Üniversitesi
 • KTO-Karatay Üniversitesi
 • Kocaeli Ticaret Odası
 • Karadeniz Birlik Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifler Birliği
 • Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
 • S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği
 • Sivas Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • Kadınhanı Ziraat Odası
 • Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
 • Altınbaş Üniversitesi
 • Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği
 • S.S. Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesik
 • Kayseri Ticaret Odası
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi