Kooperatifçilik Eğitim Kitabı Yayımlandı

13 Mart 2023

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİM KİTABI
 
DUYURU


1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrası 14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşların yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyelerine verilecek kooperatifçilik eğitim programına uygun olarak hazırlanan ve 03.03.2023 tarih öncesi Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen kurum/kuruluşlara verilen eğitim kitabında, 28.02.2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca, gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Eğitim Kitabının yeni hali Eğitim Sağlayıcıların bilgisine sunulmuştur.