KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DUYURU

07 Şubat 2022

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DUYURU

14 Ocak 2022 Tarihli ve 31719 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında; çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için eğitim sağlayıcılar tarafından kooperatifçilik eğitimi verileceği hüküm altına alınmıştır.

 
Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği ile ilgili müfredat, yetkilendirme süreçleri ve yapılacak protokol süreçlerine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup bu çalışmalar tamamlandıktan sonra eğitim sağlayıcıların başvurularıyla ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.