2022 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı’na İlişkin Merkez Proje Komisyonu Onayları Ticaret İl Müdürlüklerine İletilmiştir

Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kabul edilen KOOP-DES proje başvurularına ilişkin Merkez Proje Komisyonu onayları Ticaret İl Müdürlüklerine iletilmiştir.

05 Temmuz 2022

Bakanlığımızca, 30/07/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği çerçevesinde, 15 Şubat-15 Mart 2022 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kabul edilen KOOP-DES proje başvurularına ilişkin Merkez Proje Komisyonu onayları Ticaret İl Müdürlüklerine iletilmiştir.
Bu kapsamda, Bakanlığımızca, kadın emeğini değerlendirme amacıyla faaliyet gösteren 64 ilden 190 kooperatifin 205 projesine hibe desteği sağlanmasına karar verilmiştir.
Bu doğrultuda, proje konuları itibariyle hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan kooperatiflerin, Ticaret İl Müdürlükleri nezdinde gerekli işlemleri tesis etmeleri uygun olacaktır.