2023 Yılı İkinci Duyuru Kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı’na İlişkin Merkez Proje Komisyonu Onayları Ticaret İl Müdürlüklerine İletildi

25 Ekim 2023

Bakanlığımızca, 30/07/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği çerçevesinde, 12 Temmuz 2023-15 Eylül 2023 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kabul edilen KOOP-DES proje başvurularına ilişkin Merkez Proje Komisyonu onayları Ticaret İl Müdürlüklerine iletilmiştir. Bu doğrultuda, proje konuları itibariyle hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan kooperatiflerin, Ticaret İl Müdürlükleri nezdinde gerekli işlemleri tesis etmeleri uygun olacaktır.