2024 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Proje Başvuruları Kabul Edilmeye Başlandı

21 Şubat 2024

Bakanlığımızca, 2020 yılından bu yana sürdürülmekte olan KOOP-DES Programı kapsamında 2024 yılı için verilecek desteklere yönelik proje başvuruları, 20 Şubat 2024 tarihi itibariyle Ticaret İl Müdürlüklerince kabul edilmeye başlandı.

KOOP-DES Programı'na; kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemleri Bakanlığımızca yürütülen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.

Bununla birlikte, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak hibe destekleri sağlanacaktır.

Proje başvuruları 30 Mart 2024 tarihine kadar kabul edilmeye devam edecek olup bu kapsamdaki detaylı bilgilere "Duyurular" bölümünden erişilmesi mümkündür.