Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce "Etik ve Ahilik Felsefesi Işığında Ticari Ahlâk" Konulu Program Düzenlendi

14 Haziran 2024

Bakanlığımız ile Gazi Üniversitesi iş birliğinde, “Etik ve Ahilik Felsefesi Işığında Ticari Ahlak” adlı eğitim geniş bir katılım ile düzenlendi.
 
29 Mayıs 2024 tarihinde Gazi Üniversitesi’nde yapılan etkinliğe, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut SELVİ, Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Selami CANDAN, Ticaret Bakanlığı temsilcileri, dekanlar, birim müdürleri, daire başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve diğer konuklar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut SELVİ yaptı. Ahi Evran’ın aslen dericilik mesleğini ifa ettiğini söyleyen Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut SELVİ, “Ahi Evran, 1171 yılında Azerbaycan’ın Hoy şehrinde doğmuş, dönemin önemli âlimleri tarafından yetiştirilmiş ve Anadolu'ya gelmiş mutasavvıf bir şahsiyettir. Geniş bir vizyon ve misyon odağıyla Anadolu şehirlerini adım adım dolaşmış ve zamanla çevresindeki esnafı örgütleyerek Anadolu topraklarında İslamiyet’in genişleyerek Türkleşmesi yönünde önemli katkı sağlamıştır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü personeli Sevgi BAYDAR AKGÜN tarafından, “Etik ve Ahilik Felsefesi Işığında Ticari Ahlak” konulu sunum yapılarak, Ahilik kültürü ve Ahi Evran felsefesinin yanı sıra ticaret hayatındaki etik konularına işaret edildi.

Temeli 13. yüzyılda Ahi Evran-ı Veli tarafından Anadolu’da atılan Ahilik Teşkilatı’nın, fütüvveti de aşacak şekilde daha kapsayıcı ve kuşatıcı bir anlayış ve örgütlenme modeli olduğunun altının çizildiği Program'da, bu kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının ülkemiz ve Dünya barışının tesisine de ışık tutacağına, sevgi ve merhamet temelli bu çalışmaların etik farkındalığı da artıracağına dikkat çekildi.