Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Pazarlama Ve Markalaşma Eğitimi Kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Bootcamp etkinliği düzenlendi.

19 Aralık 2019

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Pazarlama ve Markalaşma Projesi’nin uygulama fazı kapsamında ihracat potansiyeli bulunan sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların bu hususta bilgilendirilmesi ve hâlihazırda ihracat yapan esnaf ve sanatkârların karşılaştıkları sorunlara yeni ve farklı çözümler getirilmesi amaçlarına yönelik olarak 25 Kasım 2019 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Bootcamp etkinliği düzenlenmiştir.

Genel Müdürlüğümüz, İhracat Genel Müdürlüğü ve Üniversite yetkilileri koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda bilgilendirme sunumları, ikinci oturumunda ise öğrenciler ile birlikte yarım gün süren oldukça verimli bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Atölye çalışması sonunda sekiz öğrenci grubu fikirlerini sunmuş ve değerlendirme sonunda en başarılı ilk üç öneriyi geliştiren öğrenci gruplarına plaketleri verilmiştir.