Esnaf ve Sanatkârların Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Kurmalarına Yönelik Araştırma Projesi

10 Eylül 2019

Perakende sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr işletmelerinin maliyetlerini düşürmek, kurumsallaşarak ve günümüz koşullarına uygun olarak müşteri taleplerini karşılamak, kümelenmenin getirilerinden faydalanarak rekabet avantajlarını artırmak, satışa sunulan malların etkin bir şekilde piyasadan teminini sağlamak temel amaçlarıyla tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kurulmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
 
Esnaf ve sanatkârların ulusal düzeyde faaliyet gösteren sermaye şirketlerine ait zincir mağazalarla rekabet edebilmelerinin yollarından birisi toplu alım ve tedarik yöntemiyle girdi maliyetlerinin düşürülmesidir. Ayrıca küçük işletmelerin yaşadıkları talep ve atıl kapasite sorunlarının da önüne geçilebilmesidir.
 
Bu doğrultuda perakende sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların ortak işbirliği süreçlerine dâhil edilmesi amacıyla Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi kurulmasına yönelik ülkemizdeki mevzuatın ve varsa daha önce kurulmuş benzer yurtdışı/yurtiçi örneklerin incelenmesi, kooperatif üyelerinin ürün stoklarının takip edilmesi, konuya ilişkin finansal destek unsurları ile devlet tarafından işbirliğini teşvik amacıyla sağlanabilecek mali kolaylıkların araştırılması, bu alanda yayınlanmış kaynakların incelenmesi, analizi, değerlendirilmesi ve raporlanması, nasıl bir tedarik dağıtım kooperatifi kurulması gerektiği hususunda bir model önerilmesi amaçlarıyla “Esnaf ve Sanatkârların Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi Kurmalarına Yönelik Araştırma Proje” sine başlanılması planlanmaktadır.