Gazi Üniversitesi İle Birlikte Ahilik Paneli Düzenlendi.

27 Kasım 2020

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Ahilik kültürünün tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla üniversiteler ile iş birliği içinde Ahilik Panelleri düzenleniyor. Ahilik alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin, Ahi Evran-ı Veli ve ahiliğin tarihimizdeki yeri ile sosyal, iktisadi, siyasi, kültürel etkileri hakkında üniversitelerde yapılan panellere iş dünyasından önemli ve tanınmış kişiler de davet ediliyor. Üniversitede öğrenim gören gençlere ahilik değerleri ile başarı hikâyelerinin bir arada sunulduğu panellerin amacı ahilik kültürünün tanıtılmasının yanında gençlerin motivasyonlarının da arttırılması.
 
COVİD 19 salgını tedbirleri kapsamında Gazi Üniversitesi işbirliği ile 27 Kasım’da çevirim içi olarak düzenlene Ahilik Paneli, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Gene Müdürü Necmettin Erkan ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın açılış konuşmaları ile başladı. Konuşmaların ardından Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Çetin’in moderatörlüğünde, panelistler Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş tarafından sırasıyla; “Ahilik ve Fütüvvetnamalerinin Eğitim Öğretim Hayatındaki Yeri” ve “Türk Edebiyatında Ahilik Kültürü” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Üniversite öğrencilerinin de katıldığı panel soru cevap bölümünün ardından sona erdi.