KOOP-DES Eğitimleri Gerçekleştirildi

28 Ağustos 2020

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenen KOOP-DES Programına başvurular 15 Temmuz 2020 itibariyle başladı.

Bu kapsamda, Ankara, Eskişehir, Antalya, Aksaray, Malatya ve İstanbul’daki kadın kooperatiflerine KOOP-DES programı hakkında eğitimler verildi. Söz konusu eğitimler esnasında ayrıntılı sunumlar yapıldı, kooperatif yöneticilerinin programa ilişkin soruları cevaplandı.