Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği Yayımlandı

23 Şubat 2022

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklik sonrasında tüm kooperatifler için KOOPBİS’in hayata geçirilmesi sağlanmıştır. KOOPBİS kooperatiflere sunulan hizmetlerin elektronik ortama aktarılması, işlemlerin kolaylaştırılarak hızlı şekilde sonuçlandırılması, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile karşılıklı bilgi paylaşımının artırılması, kooperatiflerin faaliyet gösterdikleri alanlara ilişkin istatistiki verilerin üretilmesi, kooperatiflerle ilgili politikalar geliştirilmesi kullanılacak detaylı raporların oluşturulması bakımından önemlidir.

14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikle, KOOPBİS’in kurulması, işletilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında görev alacakların belirlenmesine, kullanıcı yetkilerinin ve yükümlülüklerinin tanımlanmasına, elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden faydalanılmasına, bu sistem üzerinde işlenen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğinin sağlanmasına ve istatistiki bilgi üretilmesine ilişkin esaslar düzenlenmektir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.