Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayınlandı

02 Mayıs 2023

Kooperatif Bilgi Sistemi'nin kurulumu, tanıtımı, kullanıcıların eğitimi ve geçiş süreçleri ile veri işleme yöntemleri konularında ayrıntılı düzenlemeler içeren “Kooperatif Bilgi Sisteminin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” 24/04/2023 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmiş olup buradan usul ve esaslara erişilebilir.