Kooperatif ürünleri e-ticaret sitelerinde yerini aldı

20 Ağustos 2019
Üçüncü 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Bakanlığımızca geliştirilen “Kooperatif Ürünlerinin Pazarlanmasında E-Ticaret Kullanımının Geliştirilmesi” eylemi Cumhurbaşkanlığı tarafından söz konusu programa dâhil edilmiştir.

Eylem kapsamında, üretim potansiyeli bulunan kooperatiflerin ürettikleri ürünleri pazarlama kapasitelerinin, e-ticaret faaliyetleri aracılığı ile artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca, kooperatiflerin e-ticaret kullanımları ile iç ve dış ticaret hacimlerinin artırılmasının yanında, eğitim ve teknik desteklerle kooperatiflerin bu konudaki bilgi birikimlerine olumlu katkılar sağlanması öngörülmüştür.

Bu doğrultuda, kooperatif ürünlerinin yurt dışı pazarlara ulaştırılması konusunda “ptt trade”, yurtiçinde nihai tüketiciye pazarlanması konusunda ise e-pttavm” e-ticaret platformlarının kullanılması yönünde iş birliği yapılmasına karar verilerek PTT yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda anılan kuruluş tarafından kooperatiflere çeşitli avantajlar sağlanmıştır. Üretim potansiyeli ve ihracata yönelik faaliyetleri bulunan Marmarabirlik, Trakyabirlik, Tariş Üzüm, Tariş İncir, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı, Fiskobirlik ve Kozan Bal Kooperatifi ile PTT yetkililerinin bir araya gelmesi sağlanmış ve anılan e-ticaret platformları aracılığıyla kooperatif ürünlerinin iç ve dış pazarlara ulaştırılması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Kooperatifler ile PTT (ptt-trade ve epttavm) arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, kooperatiflere elektronik ticaret konusunda gerekli eğitim ve teknik destekler verilmiştir. Kooperatif ürünlerinin anılan ticaret platformlarında yer almaya başlaması ile birlikte eylemden beklenen amaç gerçekleştirilmiştir.

Eylemin, kooperatiflerin ürettikleri ürünleri hem iç hem de dış pazarlara ulaştırabilmesi açısından etkin ve verimli sonuçlar ortaya çıkarması temenni edilmekte olup ilerleyen dönemlerde kapsamının genişletilerek diğer kooperatiflerin de sisteme dâhil edilmesi bağlamındaki çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır.