Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının 31.01.2021 Tarihine Kadar Ertelenmesine İlişkin Duyuru

02 Nisan 2021

Pandemi sürecinde virüs yayılım hızının arttığı bugünlerde kooperatif ortakları için riski en aza indirmek ve ortaya çıkabilecek zararların önüne geçmek amacıyla, Bakanlık Makamının 04.12.2020 tarihli Onayı ile, 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantıları 31.01.2021 tarihine kadar ertelenmiş, ertelenen genel kurul toplantılarının bu tarihten itibaren üç ay içinde yapılması ve mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmesi uygun görülmüştür.

Bu doğrultuda, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımız gözetiminde gerçekleştirilen tüm kooperatif genel kurullarının 31.01.2021 tarihinden sonra gelen 3 ay içinde tamamlanması öngörüldüğünden; mevcut organların da görev, yetki ve sorumlulukları erteleme sonrası yapılacak olan ilk genel kurula kadar devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.