Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

23 Şubat 2022

14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmelikle, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında, kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata ve anasözleşmeye uygun olarak yapılmasına nezaret etmek üzere bu toplantılarda görevlendirilecek Bakanlık Temsilcilerinin nitelikleri, görevleri, yetkileri ve ücret tarifeleri ile temsilci görevlendirilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmektir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.