Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği Yayımlandı

23 Şubat 2022

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında, çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca kooperatifçilik eğitim programı verilecektir.

Bu kapsamda 14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelikle, yönetim ve denetim kurulu asıl veya yedek üyeleri için verilecek eğitimin süresi, konuları, eğitim sağlayıcılar, eğitim sonucunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.