Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

23 Şubat 2022

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliğinden sonra kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul toplantısı anasözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecektir.

Bu kapsamda 14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazetede Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelikle, genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme gibi hususlar ile genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin anasözleşme hükmü düzenlenmektedir.


Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.