Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile ilgili 81 Ticaret İl Müdürü Bilgilendirildi.

26 Haziran 2020

Ekonomik gelişimin sağlanması, sürdürülebilir kalkınmanın tesisi, istihdamın artması açısından önemli bir yere sahip olan kooperatiflerin nitelikleri gözetilerek, faaliyetlerinde etkinlik sağlamak amacıyla hazırlanan KOOP-DES Programı tanıtıldı.

81 Ticaret İl Müdürüne programının genel işleyişi ve uygulamasına yönelik bilgiler verildi.  Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan’ın da katılım gösterdiği ve bilgilendirmeler yaptığı çevrimiçi toplantıda Daire Başkanı Seçkin Cenkış tarafından Ticaret İl Müdürlerinden gelen sorular cevaplandı.