Kovid-19 Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkarın Halkbank ve Esnaf Kefalet Kooperatiflerinden Kullanmış Oldukları Krediler 3 Ay Ertelendi.

23 Temmuz 2020

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete' de yayımlandı.

Kararla, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Halkbank tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

1 Temmuz 2020 itibarıyla geçerli olacak karara aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200723-12.pdf