Süleyman Demirel Üniversitesi İş Birliğinde Ahilik Paneli Gerçekleştirilmiştir.

04 Mart 2022

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından Ahilik kültürünün tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla üniversiteler ile iş birliği içinde Ahilik Panelleri düzenleniyor.

Ahi Evran-ı Veli ve ahiliğin tarihimizdeki yeri ile sosyal, dini, iktisadi, siyasi, kültürel etkileri hakkında Ahilik alanında çalışmalar yapan akademisyenlerin sunumlarıyla üniversitelerde gerçekleştirilen Ahilik Panellerinin sonuncusu 2 Mart 2022 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde çevrimiçi olarak yapıldı.

Isparta ilinden esnaf ve sanatkâr temsilcileri, üniversite öğrencileri ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin izleyici olarak katıldığı panelin açılış konuşmalarını sırasıyla Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı yapmıştır.

Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan Ahiliğin ve Ahi Evran’ın çağımız için önemine değinerek başladığı konuşmasında, “Ahilik geleneğinin ve onun mimarı Ahi Evran-ı Veli’nin bilinilirliğini artırmak üzere düzenlediğimiz bu panelden öğreneceğimiz çok şey var.” İfadelerini kullandı.

Erkan, Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu ve aynı zamanda Ahi lideri olan Şeyh Edebali’den alıntı yaparak konuşmasına devam etti:
“Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e verdiği nasihatte dediği gibi, “Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Osman, geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın”. Ahilik geleneğinin ve onun mimarı Ahi Evran-ı Veli’yi konuşmak üzere düzenlediğimiz bu panelden öğreneceğimiz çok şey var. Maneviyatımızı ve kültür değerlerimizi unutmamak; bunları yaşamaya ve yaşatmaya devam etmek tarihi ödevimizdir. Bu bağlamda, Ahilik gibi değerlerimizi bilmek, anlamak ve uygulamak özellikle siz gençlerimiz için büyük önem taşıyor.” Dedi.

Necmettin Erkan konuşmasını Ahilik felsefesi ve ahlak anlayışına değinerek sürdürdü. “Ahilik, yalnızca bir ticaret teşkilatı değil, aynı zamanda evrensel değerler üzerine kurulu bir hayat rehberidir. Zamanının ötesindeki misyonu ve duruşuyla tüm toplumlara ve ticaretle uğraşan herkese yol göstermiştir. Ahilik kültürünü tarihsel bir bakışla mazide bırakmak büyük bir yanılgıdır. Ahilik geçmişte kalmış bir kavram değil, bilakis geçmişten geleceğe ışık tutan bir milli değerdir. Türk-İslam medeniyetinin bekasını üzerine inşa ettiği bir temel sütundur. Bundan dolayı Ahilik kültür ve felsefesi, hedeflerine emin adımlarla yürüyen ülkemizin ve milletimizin yol göstericisidir. Devletimizin ve milletimizin pusulasıdır.

- “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış”

Erkan, “Ahilik, temel prensiplerini “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış” Hadis-i Şerifi üzerine inşa etmiştir. Bundan ötürüdür ki Ahilik sistemi, bir yandan dünyevi işleri düzenlerken bir yandan da Hakk’ın rızasını, iyi ve doğru insan olmayı teşvik etmiştir. Ahiliğin temeli yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanmaktadır. Ahilikte “ben” yoktur, “biz” vardır.” Dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak Ahiliği bu düşünceler ışığında değerlendirmekte, Ahiliği tanıtmak ve yaşatmak, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmak ve Ahilik kültürünü evrensel bir marka haline getirmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirten Erkan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Ahilik Panelleri, bu bakış açısıyla yürüttüğümüz çalışmaların başında geliyor. Bu panel vesilesiyle Ahi Evran-ı Veli’yi rahmetle yad ediyor,  onun bize bıraktığı Ahilik mirasının uzun yıllar bizlere yol göstermesini temenni ediyorum. Saygıdeğer hocalarımızın değerli katkılarıyla verimli bir panel geçireceğimizi umuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Gövdere’nin modere ettiği Panel başladı. Panelistler Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kaleli tarafından sırasıyla; “Ahilik ve Fütüvvetnâmeler” ve “Osmanlı Toplumunda Sosyal Güvenlik ve Ahi Sandığı” konulu sunumlar gerçekleştirildi. Sunuşların akabinde panel soru cevap bölümünün ile sona erdi.