2024 Yılı Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı’na İlişkin Merkez Proje Komisyonu Onayları Ticaret İl Müdürlüklerine İletildi

16 Mayıs 2024

Bakanlığımızca, 30/07/2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği çerçevesinde, 20 Şubat 2024 - 31 Mart 2024 arasında Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla kabul edilen KOOP-DES proje başvurularına ilişkin Merkez Proje Komisyonu onayları Ticaret İl Müdürlüklerine iletilmiştir.

Bu doğrultuda, proje konuları itibariyle hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan kooperatiflerin, Ticaret İl Müdürlükleri nezdinde gerekli işlemleri tesis etmeleri gerekmektedir.