Etik ve Ahilik Felsefesi Işığında Ticari Ahlak Konulu Eğitim Düzenlendi

14 Haziran 2024

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce, 13. yüzyılda temeli Kayseri’de Ahi Evran-ı Veli tarafından atılan, 20. yüzyılın başlarına kadar Türk Devlet Geleneği üzerinden etkisini hissettiren, toplumsal dayanışma ve güvenin tesisinde öncü ve aktif bir figür olarak kültürümüzde çok önemli bir yere sahip olan Ahilik felsefesinin,  günümüz dünyasında yeni model arayışlarına rehberlik edeceği düşüncesinden hareketle, hayatın her alanında olmazsa olmaz bir faktör olarak karşımıza çıkan ‘ETİK’ rehberliğinde yeniden canlandırılması ve genç kuşaklara aktarılmasına yönelik eğitim çalışmalarına devam edildi.

Bu kapsamda, yerli ve milli üretim vizyonumuzun da bu kültüre göre yeniden ve daha güçlü tesisini mümkün kılacak yeni bir etik anlayış rehberliğinde, bilhassa da ‘ticari ahlak’ konusunda bir farkındalık oluşturulması ve bu gayenin genç kuşaklara aktarılması hedefinde, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü OSTİM TEKNİK Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ikinci eğitim gerçekleştirildi.

Ahilik kurumunun bir ders olarak okutulması konulu proje hakkında Üniversite yetkililerince Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü temsilcilerine bilgi verilmiş olup Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan AYDIN, Genel Sekreter Turan ŞİŞMAN, OSTİM VAKFI Koordinatörü Serdar MARASALI ve Ahilik ve Yönetim Kürsülerinde ders veren akademisyenlerin de katılımlarıyla gerçekleşen etkinliğe, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yavuz Selim AKÇAKALE ile Genel Müdürlük personeli Sevgi BAYDAR AKGÜN iştirak etti.

"Etik ve Ahilik Felsefesi Işığında Ticari Ahlak" konulu eğitimde, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü personeli tarafından sunum yapıldı.

Yapılan sunum vesilesiyle geleceği inşa edecek yeni nesillerin, seçtikleri meslek her ne olursa olsun, etik ve ahilikte öne çıkan ‘doğruluk, dürüstlük, etik ve güven’ kazanımlarını düstur edinerek hayata başlamalarının, bireysel ve toplumsal mutluluğun ön koşulu olduğu ve bunun her bir vatandaş için aynı zamanda bir sosyal sorumluluğu da beraberinde getirdiğine işaret edildi.

Söz konusu eğitim, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.