Misyonumuz ve Vizyonumuz

29 Temmuz 2019
Misyonumuz:
 
Esnaf ve sanatkârların rekabet gücünün, yönlendirici, teşvik edici uygulama ve düzenlemelerle artırılmasına imkân sağlamak; kooperatifçiliğe ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş, denetim, hukuki ve teknik destek, bilgi-işlem, yasal altyapı ve bilgilendirme hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde sürdürmektir.

 
Vizyonumuz:

 
Büyümeyi, sürekli gelişmeyi ve kalıcı olmayı hedefleyenahlaki değerlerden ödün vermeyen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eden, teknolojiyi kullanan ve müşteri ile birebir ilişki kurarak müşteriye özel mal ve hizmet üretebilen, işbirliği ve ortak çalışmaya açık  esnaf ve sanatkâr oluşturulmasına yönlendirici, teşvik edici ve destekleyici uygulama ve düzenlemelerle öncülük etmek; ülke kooperatiflerini güvenilir, verimli, etkin, sürdürülebilir ve sektörlerinde öncü ekonomik girişimlere dönüştüren bir kurum olmaktır.