Kurumsal

Genel Müdürlüğümüz; iki önemli ekonomik ve sosyal kesim olan esnaf ve sanatkârlarımız ile kooperatiflerimizin bağlı bulundukları Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü ile Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün, 10.01.2019 tarihli ve 30651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde birleşmesi ile teşekkül etmiştir. Genel Müdürlüğümüz; devir aldığı bilgi birikimi ile günümüzün Ahileri olan esnaf ve sanatkârlarımız ve üyesi oldukları meslek kuruluşları ile ekonomik ve sosyal gelişimin önemli araçlarından olan kooperatiflerimiz ve kooperatif ortaklarına ilişkin hizmet ve görevlerini yerine getirmeye devam etmektedir. Mevcut durumda, Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanında; iki milyonu aşkın esnaf ve sanatkârımız ile üç bine yakın Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 82 Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile 13 Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu yer almaktadır. Bununla birlikte, on dört bini aşkın birim kooperatif ve üst birlikleri ile yaklaşık 1,5 milyon kooperatif ortağı da Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanında yer almaktadır.