Sektör Analizleri Projesi Sonuç Raporu

18 Ekim 2019
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerde detaylı sektör analizleri yaparak mevcut durumlarını ortaya koymak ve gelecek projeksiyonlarını çizmek üzere 2015-2019 yılları arasında Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi hayata geçirilmiştir.

Projenin amacı her bir sektörde;
 • Sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların mevcut durumlarını, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmek,
 • Tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek,
 • İlgili sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların rekabet gücünün artırılabilmesi için, sektördeki yurtiçi ve yurtdışı iyi uygulamalar, yeni akımlar, yönetsel ve teknolojik gelişmeleri tespit etmek,
 • Sektör vizyonunu ortaya koymak ve sektörü bu vizyona taşıyacak gelişme eksenlerini tanımlamaktır.
Bu kapsamda, esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği sektörlerin her birinde Bakanlığımız personeli ve akademisyenlerden oluşan proje ekipleri tarafından analiz çalışmaları yürütülmektedir. İlk aşamada aşağıda belirtilen sektörlerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.  
 1. Deri Giyim ve Ayakkabı Sektörü- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 2. Makine, Taşıtlar ve Madeni Eşya- Çankaya Üniversitesi
 3. Ulaştırma Sektörü- Atılım Üniversitesi
 4. Gıda Sektörü- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sektör incelemeleri kapsamında, yukarıda bahsi geçen 4 sektörde; 35 odak grup toplantısı, 39 büyük ölçekli şirket mülakatı, 49 iyi uygulama örneği incelemesi, 8400 anket uygulaması, 8 ülke inceleme çalışmaları yapılmıştır.
Bu sektörlerdeki analiz çalışmaları tamamlanmış olup, proje ortağı üniversitelerce hazırlanan raporlar raporları, basımı yapılarak kitaplaştırılmış, kamu kurum kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları ile paylaşılmıştır.
Projenin ikinci ayağı olan 4 dört sektör ve birlikte çalışılan üniversitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:
 1. Ağaç, Kağıt ve Camdan Mamul Eşya- Atılım Üniversitesi
 2. Bakım, Temizlik ve Sağlık Sektörü- Ankara Üniversitesi
 3. Eğlence, Dinlenme ve Barınma Sektörü- Ankara Üniversitesi
 4. Elektrik ve İnşaat Sektörü- Gazi Üniversitesi
Söz konusu sektörlerde, çalışmaları tamamlanan diğer 4 sektörde olduğu gibi;  32 odak grup toplantısı, 45 büyük ölçekli şirket mülakatları, 84 iyi uygulama örnek çalışmaları ve 8400 anket uygulaması yapılmıştır. Anılan 4 sektöre ilişkin sektör sonuç raporları kitaplaştırılmış, kamu kurum kuruluşları ve ilgili meslek kuruluşları ile paylaşılmıştır.  Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.


Gıda Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.


Makine, Taşıtlar ve Madeni Eşya Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.


Ulaştırma Sektörü kitabını indirmek için tıklayınız.