Bakanlığımızca Dış Denetim Yetkisi Verilen Kooperatif Birlikleri Hakkında

20 Mayıs 2024

21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrasında; kooperatif ve üst kuruluşlarının mevcut denetim kurulu üyelerinin yaptığı denetimin yanı sıra, Bakanlığımız tarafından çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslar dikkate alınarak belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının dış denetime tabi olacağı düzenlenmiştir.

Yasal düzenlemede kooperatiflerin dış denetimini yapabilecekler arasında kooperatifin ortağı olduğu ve ilgili Bakanlık tarafından yetkilendirilen kooperatif üst kuruluşları da sayılmaktadır.

Bu kapsamda, ortağı olan kooperatiflerde dış denetim faaliyeti yürütmek üzere Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca aşağıdaki kooperatif üst kuruluşları Bakanlığımızca yetkilendirilmiş bulunmaktadır:
 

  • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
  • Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYABİRLİK)
  • Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TARİŞ PAMUK)
  • Çukurova Pamuk Yerfıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK)