Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı Kapsamında Kadın Kooperatiflerine Hibe Desteği Verilecektir.

21 Ocak 2021

Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği verilecektir.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda KOOP-DES hayata geçirilmiştir.

KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmıştır. 2020 yılında toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kooperatifin 149 projesine hibe desteği verilmesi uygun görülmüştür.

İlk uygulaması kadın kooperatifleri tarafından yoğun ilgiyle karşılanan KOOP-DES ile kooperatiflerin ekonomik katma değerin artırılması, kadınların üretim ve tüketim zinciri içerisinde aktif ekonomik aktörler haline getirilmesi ve kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi gibi pek çok hedefe ulaşılmasına katkı sağlanmıştır.

2021 yılında da Bakanlığımız tarafından kadın girişimcilerin kooperatifleşmeye yönelik çabalarını teşvik etmek adına finansman desteği sağlanarak verilecek hibe destekleri ile kadın işgücünün ekonomiye kazandırılmasına ve kadınların sosyal ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesine devam edilecektir.

KOOP-DES kapsamında  kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir.
 
Başvurular 01.02.2021-28.02.2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. 
 
Ayrıca KOOP DES’le ayrıntılı bilgiye “https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des” sayfasından ulaşılabilecek olup, konu ile ilgili sorular " koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebilecektir.