Taksi Durakları Çalışması

19 Ağustos 2019

Ticaret İl Müdürlükleri koordinesinde yürütülecek taksi durakları çalışması büyük önem arz ettiğinden aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

 • Bilgilerin web sitesinde yer alan excel dosyasında belirtilen format değiştirilmeden hazırlanması,
 • Adres bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesi,
  • Adreslerin kapı numarasına kadar belirtilmesi,
  • Kapı numarasına kadar inilmesinin mümkün olmadığı yerlerde en yakın yer kapı numarasının belirtilmesi (belirtilen yerin durak adresini bulmaya engel teşkil edecek uzaklıkta olmamasına dikkat edilmelidir),
  • Taksi durağının kapı numarasının belirtilemediği hastane, otogar, park vb. durumlarda yerin tam adına yer verilmesi,
  • Adres tariflerine (“… evler sitesi yanı”, “… otel önü”, “… sineması çapraz karşısı”, “… sokak ile … sokak kesişimi”, “…sokak çıkışı”, “… parkı içi”, “… belediye pazarı sağa dönünce solda” vb.) yer verilmemesi,
  • Parsel, pafta gibi koordinatlandırmaya uygun olmayan ifadelerin girilmemesi,
 • Değişen cadde/sokak isimlerinin güncel hallerine yer verilmesi,
 • Kurulma/kaldırılma aşamasında olan duraklara yer verilmemesi,
 • Bulvar, kavşak gibi ifadelerin mümkün olduğu oranda kullanılmaması,
 • Ev adreslerinin kesinlikle bulundurulmaması,

 
Adres bilgilerine ilişkin olarak örneklerden faydalanılabilmek için tıklayınız.