2024 Yılı Ahilik Merkez Yürütme Kurulu İkinci Toplantısı Gerçekleştirildi

13 Mayıs 2024

10 Mayıs 2024 Cuma günü Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Özgür ARZİK’ in başkanlığında yapılan yılın ikinci toplantısına Merkez Yürütme Kurulu üyesi kurum ve kuruluşların temsilcileri katılım sağladı.

Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, Ticaret Uzmanı Talha AKANSEL’in gündem maddelerini içeren sunumu ile başladı.

Söz konusu Toplantı'da; bu yıl 37 ncisi gerçekleştirilecek olan Ahilik Haftası'na ilişkin olarak kutlamaların merkezi olan Kırşehir ili taslak programı ve bütçesi görüşüldü. Taslak programın çerçevesinin de belirlendiği toplantı, diğer gündem maddelerinin de değerlendirilmesinin ardından kurul üyelerinin hayır temennileri ile son buldu.