Süre Uzatımına İlişkin Basın Duyurusu

02 Nisan 2021

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır.

COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından açıklanmıştır.

Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar gereğince; salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir.

Bununla birlikte, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlığımızca belirlenmiştir.

Ancak, Bakanlığımıza ulaşan yoğun talepler nedeniyle destek başvurusu yapamayan kişiler için destekten yararlanma koşulları aynı kalmak kaydıyla 31 Mart 2021 tarihinden başlamak üzere gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin başvuru süreleri 30 Nisan 2021 saat 23:59’ a kadar uzatılmıştır.

Destek başvuruları aynı yöntemle elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresinden alınmaya devam edilecektir.

Ayrıca hâlihazırda başvurusu bulunan kişilerin de itiraz süreleri aynı tarihe kadar uzatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.